Systemy Sygnalizacji Pożaru (SSP)

Projektujemy i wykonujemy instalacje systemów sygnalizacji pożaru oraz sterowania urządzeń przeciwpożarowych. Nasze projekty opieramy o najlepsze urządzenia dostępne na rynku, takich producentów jak Esser, Schrack, Polon-Alfa, Siemens, Bosch i innych.

Wykonujemy instalacje specjalistyczne jak np. systemy wczesnej detekcji dymu oparte na czujkach zasysających czy na liniowych czujkach ciepła.

Wykonujemy integrację naszych systemów z innymi systemami budynkowymi: HVAC, BMS, ODDYMIANIE.

Projektujemy i wykonujemy systemy sterowania oddymianiem i napowietrzaniem. W naszej pracy szczególnie zwracamy uwagę na jakość wykonania systemów SSP oraz, by wszystkie systemy spełniały odpowiednie normy i były certyfikowane przez ośrodki badawcze, np. CNBOP.